MOKADO výroba pracovního oblečení
Kontakt:
M: +420 602 541 333
T: +420 325 538 071
E: pracovni.odevy@mokado.cz
MOKADO výroba pracovního oblečení MOKADO výroba pracovního oblečení MOKADO výroba pracovního oblečení MOKADO výroba pracovního oblečení

MOKADO výroba pracovního oblečení

Náhradní plnění 2013

Očekávané změny pro náhradní plnění 2013 se nenaplnily, a tak se i nadále budeme řídit zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81, novelizovaným k 1. 1. 2012. Náhradní plnění 2013 může být poskytováno pouze oprávněnými poskytovateli poskytování náhradního plnění, tj. majících potvrzení o zaměstnávání OZP ve větším než 50% podílu k celkovému počtu zaměstnanců.

Jak se zachovat, aneb Náhradní plnění 2013 = kdo bude váhat, zaplatí

Radou, jak řešit náhradní plnění v roce 2013, je jednoduše racionálně smluvně zajistit nákup zboží či služeb ve formě náhradního plnění v potřebné výši. Cena služby poskytnutí náhradního plnění do 10% je fantastickým výsledkem, 15% je výsledkem dobrým, koncem druhého kvartálu se hranice posune o dalších 5-10% výše, tedy mezi 15-25%. Poslední kvartál, který byl pro řešení náhradního plnění příznačným, pak bude zajištění náhradního plnění spíše v oblasti SCI-FI.

Jaké jsou kapacity náhradního plnění v ČR?

Kapacity náhradního plnění jsou dány reálným počtem OZP na trhu práce. Potřeba zaměstnavatelů, měli-li by zaměstnat potřebný počet OZP, je okolo 130.000 osob. Kapacita všech poskytovatelů náhradního plnění je po přepočtu 60.000 - 70.000. Státní pokladna se tak v roce 2013 může těšit na injekci ve výši okolo 3,8 miliardy korun, která půjde z kapes podnikatelů a firem, prostě zaměstnavatelů. Dá se tedy říci, že kapacita poskytovatelů náhradního plnění je pouze okolo 50% reálné poptávky, a to je důvodem raketového růstu cen a nutnosti strategie rychlého smluvního řešení.

Než přeplácet přemrštěné provize, raději zaplatíme!

Toto je věta ze šťastného snu státních úředníků, stále však platí, že výhodnost nákupu ve formě náhradního plnění končí až okolo 35 %, neprováháte-li tedy čas, než ti rychlejší nakoupí nebo smluvně kapacity zablokují, máte šanci ušetřit až 2/3 z pokuty nebo nákladů na zaměstnání potřebného počtu OZP.

Náhradní plnění 2013 v MOKADO s.r.o.

Naše kapacity pro zajištění „Náhradního plnění" jsou zatím k dispozici ve formě obchodního zboží, tedy osobních ochranných pracovních prostředků, hygienických, čisticích a úklidových potřeb. Oslovujeme především svoje stálé odběratele a budeme uzavírat nejpozději do konce měsíce února 2013 tzv. „Garanční smlouvy" na odběr zboží s „Náhradním plněním". Neuzavření smlouvy včas bude mít za následek to, že budeme nabízet naši kapacitu i ostatním firmám a může se stát, že v závěru roku nebudeme moci tuto výhodu spolupracujícím firmám poskytnout.

V rámci včasného řešení nás co nejdříve kontaktujte, neboť vyčkávání na konec roku se letos mimořádně prodraží.

Spoluprací s námi:

  • splníte svou zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením,
  • získáte produkty, které běžně pro svou činnost potřebujete, za konkurenční ceny,
  • výrazně uspoříte, nezaměstnáváte-li osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu a svou povinnost řešíte dosud odvodem do státního rozpočtu.

POZNÁMKA:
„Náhradní plnění" musí být dohodnuto před nákupem zboží, nevztahuje se na něj internetová sleva a je nutné uzavřít vzájemnou smlouvu o náhradním plnění. V žádném případě není možné vyžadovat „Potvrzení o náhradním plnění" dodatečně a bez předem uzavřené smlouvy!

VÝPOČET NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 2013

Informace o způsobu výpočtu naleznete na stránkách MPSV.

Příklad výpočtu:

Pokud firma s počtem zaměstnanců větším než 25 nezaměstnává osobu se ZP (neplní povinný podíl OZP) odvede 68.000,- Kč (59.315,- Kč po zdanění).

Tuto povinnost může firma vyřešit např. nákupem Osobních Ochranných Pracovních Prostředků formou „náhradního plnění" ve výši 166.082,- Kč od firmy, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců OZP (např. chráněná dílna).

Můžete se tedy rozhodnout, zda odvedete do státního rozpočtu 68.000,- Kč za každého nezaměstnaného OZP nebo nakoupíte OOPP ( které stejně každý rok nakupujete) za 166.082,- Kč.

Kolik ušetříte?

Pokud jako odběratel zakoupíte zboží formou náhradního plnění s 10% marží pro chráněnou dílnu, potom ušetříte 53.000,- Kč ! U jednoho ZP je marže cca 15.000,- Kč a když je povinný odvod 68.000,- Kč je váš profit uvedených 53.000,- Kč.

Máte zájem o „Náhradní plnění" dodávkami OOPP? Uzavřete „Garanční smlouvu" pro rok 2013!

Naše kapacity pro zajištění „Náhradního plnění" jsou zatím k dispozici ve formě obchodního zboží, tedy Osobních Ochranných Pracovních Prostředků, hygienických, čisticích a úklidových potřeb. Uzavíráme tzv. „Garanční smlouvy" na odběr zboží s „Náhradním plněním" v roce 2013.

V rámci včasného řešení nás co nejdříve kontaktujte, neboť vyčkávání na konec roku se letos mimořádně prodraží.

Výroba pracovních oděvů