Ostatní ochranné pomůcky

Osobní ochranné pomůcky – bezpečnost Vašich zaměstnanců

Firma Mokado s.r.o.  se specializuje na dodávky ochranných pracovních pomůcek firmám s různým profesním zaměřením, nabízíme velmi široký výběr od různých dodavatelů.  Dodáváme ochranné pracovní pomůcky téměř pro všechny odvětví průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví atd. Snažíme se o profesionální servis dodávek sortimentu ochranných pracovních pomůcek pro firmy v České republice i v zahraničí. Klademe velký důraz na individuální přístup a kvalitu poskytovaných služeb dle potřeb našich zákazníků.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.

OCHRANA ZRAKU

Nabízíme ochranné brýle do různých provozů.

Brýle – Normy

EN 166 – označení garantuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením světla, tepla a odolnost proti korozi atd.

EN 169 – osobní prostředky k ochraně očí – filtry pro svařování a podobné technologie

EN 170 – požadavky na činitel prostupu světla

EN  172 – osobní prostředky pro ochranu očí – protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 175 – prostředky k ochraně očí a obličeje při svařování a podobných postupech

EN 1731 – prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

EN  379 – automatické svářečské filtry

 

Tmavost zorníků

Bezbarvé zorníky

 • jsou vhodné zejména pro činnosti, u kterých je nutná perfektní rozpoznatelnost barev
 • příklad pracoviště: kontrola kvality, montážní linky

Kouřové zorníky

 • skvěle se hodí pro práci venku, jelikož účinně zamezují oslnění sluncem
 • příklad pracoviště: stavby, stavitelství, řízení dopravních prostředků

Žluté zorníky

 • používají se v místech se sníženými světelnými podmínkami nebo na pracovištích, kde je pouze umělé osvětlení 24/7, zároveň jsou vhodné pro řízení v mlze
 • příklad pracoviště: kontrola kvality, povrchové úpravy produktu (po broušení, po lakování, po leštění), práce ve skladu

Zrcadlové zorníky

 • pomáhají očím se rychle adaptovat světelným změnám
 • příklad pracoviště: stavba, venkovní sporty (jízda na kole, na koni…) řízení dopravních prostředků

Hnědé zorníky

 • jsou vhodné zejména pro práci venku, když je zatažená obloha

Polarizační zorníky

 • se hodí především pro řidiče motorových vozidel a těm pracovníkům,kteří potřebují minimalizovat nepříjemné odrazy od lesklých povrchů

Indoor/Outdoor zorníky

 • umožňují větší světelnou propustnost než kouřové zorníky a zároveň jsou nejlepším řešením pro uživatele, kteří velmi často přecházejí z interiéru ven a naopak
 • jsou lehce zatmavené, aby uživatel dobře viděl pod osvětlením v interiéru a zároveň aby dokázaly blokovat nepříjemné oslnění od přímého slunečního záření, když je uživatel venku

IR zorníky

 • chrání uživatele před viditelným UV zářením a IR zářením dle normy EN 169

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.

OCHRANA SLUCHU

Normy

EN 352:2002 – soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele

EN 458:2004 – chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu

SNR: xx dB – vážená hodnota útlumu hluku SRN. Jedná se o hodnotu, která slouží k porovnávání různých typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota SRN znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum chrániče je shodný při vysokých, středních i nízkých frekvencích hluku.

Kolik dB je tedy nutné utlumit?
Spočítáme to jednoduše: hluk na pracovišti mínus útlumová schopnost zátkových chráničů. Pro správný útlum by se měl výsledek pohybovat v rozmezí 75 – 80 dB. Akceptovatelný útlum je v rozmezí 70-74 dB a 81-84 dB. Pří delším pobytu člověka v úrovni hluku 85 dB dochází k nenávratnému poškození sluchu.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.

OCHRANA HLAVY

Přilby – Normy

Používá se u profesí, při kterých hrozí pád předmětu na hlavu pracovníka či hrozí-li pád člověka z výšky (ve stavebnictví, u dřevorubce atd.) a u profesí, kde hrozí další možná nebezpečí, např. vysoký žár (hasiči, obsluha tavicí pece aj.), úraz elektrickým proudem. Tyto přilby mohou být kombinované s ochranou zraku, respektive ochranou celého obličeje i s chrániči sluchu.

EN 397 – průmyslové ochranné přilby

EN 14052 – průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

EN 12492 – přilby pro horolezce

EN 50365 – elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

 

Čepice s plastovou vnitřní výztuhou – Normy

Používá se při pracovních činnostech, u kterých hrozí riziko poranění hlavy nárazem do předmětu nebo konstrukce. Nelze použít místo bezpečnostní přilby, jelikož nedokáže absorbovat náraz padajícího předmětu.

EN 812 – průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.

OCHRANA DECHU

Pasivní ochrana dýchacích cest – Normy

Filtrační polomasky (respirátory) – jednorázové použití, opakované použití
Filtrační polomasky s vyměnitelnými filtry
Celoobličejové masky

EN 136 – celoobličejové masky

EN 143 – filtry proti částicím

EN 140 – polomasky a čtvrtmasky

EN 148-1 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – závity pro lícnicové části – část 1: připojovací oblý závit

EN 149 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, zkoušení, značení

EN 14387 – protiplynové a kombinované filtry

EN 405 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím – požadavky, zkoušení a značení

EN 1827 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím – požadavky, zkoušení a značení

Označení filtrů proti plynům a výparům:

A – organické výpary/tetrachlórmetan

B – anorganické výpary/chlór, sirovodík, kyanovodík

E – kyselé výpary/kysličník siřičitý

K – čpavek a deriváty/čpavek

X – jednorázové použití

 

Respirátory – filtrační třídy

Filtrační třída Použití až do násobku NPK-P/PEL Chrání proti
FFP1 4x nízké koncentrace prachu/aerosolu
FFP2 12x střední koncentrace prachu/aerosolu
FFP3 50x vysoké koncentrace prachu/aerosolu

NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť

PEL – přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť

NR – pro jednorázové použití, nesmí být používán déle, než v rozsahu jedné směny

R – pro opakované použití

D – vyhovuje zkoušce zanášení dolomitovým prachem

 

Aktivní ochrana dýchacích cest – Normy

Filtro-ventilační jednotky

EN 12021 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – stlačené plyny pro dýchací přístroje

EN 12941 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle – požadavky, zkoušení, značení

EN 12942 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce – požadavky, zkoušení, značení

EN 14594 – ochranné prostředky dýchacích orgánů – hadicové dýchací přistroje na tlakový vzduch se stálým průtokem – požadavky, zkoušení, značení

EN 60079-11 – ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

EN 60079-31 – zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“

EN 60529 – stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.

OCHRANA PROTI PÁDU

Normy

EN 341 – prostředky ochrany osob proti pádu – slaňovací zařízení pro záchranu

EN 353-1,2 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – pohyblivé zachycovače pádu

EN 354 – prostředky ochrany osob proti pádu – spojovací prostředky

EN 355 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – tlumiče pádu

EN 358 – osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 360 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zatahovací zachycovače pádu

EN 361 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zachycovací postroje

EN 362 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – spojky

EN 363 – prostředky ochrany osob proti pádu – systémy ochrany osob proti pádu

EN 397 – průmyslové ochranné přilby

EN 795 – prostředky ochrany osob proti pádu – kotvící zařízení

EN 813 – prostředky ochrany osob proti pádu – sedací postroje

EN 892  horolezecká výzbroj – dynamická horolezecká lana

EN 1496 – prostředky ochrany osob proti pádu – záchranná zdvihací zařízení

EN 1497 – prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné postroje

EN 1498 – prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné smyčky

EN 1868 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – seznam ekvivalentních termínů

EN 1891 – osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN 12841 – prostředky ochrany osob proti pádu – nastavovací zařízení lana

Chcete vidět celou nabídku našeho sortimentu? Prohlédněte si katalogy.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Nákupem pracovní obuvi u nás můžete splnit zákonnou povinnost tzv. NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ ve smyslu § 81 zák. 435/2004 sb. o zaměstnanosti.

WordPress PopUp Plugin